Κλασική Ιατρική

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

1. Δούλαλας Α., Πίτσαβος Χ., Σκούμας Ι., Τούτουζα Μ., Γιώτσας N., Μαρκαντωνάτος Π., Κουτσόπετρας Π., Κουλουλίας Β., Τούτουζας Π.

Προδιαθεσικοί Παράγοντες Στεφανιαίας Νόσου σε Υγιή Στρατιωτικό Πληθυσμό Νεοσυλλέκτων

Περιοδικό άνθρωπος, 1997: 13: 224-243

 

2. Σκούμας Ι., Πίτσαβος Χ., Κουλουλίας Β., Δούλαλας Α., Αγγέλη Κ., Τούτουζα Μ., Στεφανάδης Χ., Τούτουζας Π.

H Λιποπρωτεϊνη (Α) σε Πληθυσμό 1989 Νεοσυλλέκτων Ελλήνων Στρατιωτών

Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, 1999: 40: 1: 60-67

 

3. Καμπόσος Π., Χανιωτάκης Ε, Φόρτης Α., Δούλαλας Α., Μπουντούρης Θ.

Οι ακτινογραφίες κρανίου στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αναγκαιότητα ή επιβάρυνση;

Αρεταίος, 1999; 9: 18-20

 

4. Hargreaves M.R., Doulalas A., Ormerod O.J.M.

Early Complications Following Dual Chamber Pacemaker Implantation: 10-Year Experience of a Regional Pacing Centre.

Eur J C P E 1995; 5: 133-8

 

5. Pitsavos C., Skoumas J., Dernellis J., Toutouza M., Doulalas A., Stefanadis C., Τoutouzas P.

Influence of Biological Factors on Lipid and Fibrinogen Measurements. An Epidemiological Study in 2009 Recruits

Eur Heart J 1998; 19(11): 1642-7

 

6. Doulalas A., Flather M., Pipilis A., Campbell S., Studart F., Rizos I., Gialafos I., Toutouzas P., Sleight P.

Evolutionary Pattern and Prognostic Importance of Heart Rate Variability During the Early Phase of Acute Myocardial Infarction

Int J Cardiol 2001 Feb;77(2-3):169-79

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

1.      Δούλαλας Α., Σκούμας Ι., Πίτσαβος Χ., Τούτουζα Μ., Μαρκαντωνάτος Π., Κουτσόπετρας Π., Κουλουλίας Β., Τάκος Π., Κοτυλέας Π., Χαραλαμπάκης Α., Τούτουζας Π.

Προδιαθεσικοί Παράγοντες Στεφανιαίας Νόσου σε Υγιή Στρατιωτικό Πληθυσμό Νεοσύλλεκτων

16ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων Θεσ/νίκη, 9-12 Οκτ 1996.

 

2.     Σκούμας Ι., Πίτσαβος Χ., Δούλαλας Α., Τούτουζα M., Κουλουλίας Β., Παξιμαδάς Σ.., Γιώτσας Ν., Παγώνη Σ., Τούτουζας Π.

Κάπνισμα και HDL σε Πληθυσμό Νεαρών Αρρένων. Μελέτη 2009 Νεοσυλλέκτων

17ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 24-26 Οκτωβρίου 1996

 

3.      Σκούμας Ι., Πίτσαβος Χ., Δούλαλας Α., Κουλουλίας Β., Τούτουζα Μ., Γιώτσας Ν, Παγώνη Σ., Τούτουζας Π.

Η Διαφοροποίηση της  Λιποπρωτεϊνης α [Lp(a)] σε Πληθυσμό 2009 Νεοσυλλέκτων

17ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα 24-26 Οκτωβρίου 1996

 

4.      Δούλαλας Α., Πίτσαβος Χ., Σκούμας Ι., Κουλουλίας Β., Γιώτσας Ν., Παξιμαδάς Σ.,   Τούτουζα Μ., Τούτουζας Π.

Tο Ινωδογόνο σε Πληθυσμό Νεοσυλλέκτων. Συσχετίσεις με ´Aλλους Προδιαθεσικούς Παράγοντες Στεφανιαίας Νόσου

17ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα 24-26 Οκτωβρίου 1996

 

5.      Κουλουλίας Β., Πίτσαβος Χ., Σκούμας Ι., Δούλαλας Α., Τούτουζα Μ., Γιώτσας Ν., Παγώνη Σ., Τούτουζας Π.

Ο Ρόλος του Τόπου Διαμονής στη Διαφοροποίηση των Λιπιδαιμικών και Θρομβογενετικών Παραγόντων. Μελέτη σε 2009 Νεοσύλλεκτους

17ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα 24-26 Οκτωβρίου 1996

 

6.      Δούλαλας Α., Flather Μ., Κουτουλάκης Ε. Γ., Studart F., Ρίζος Ι. Κ., Γιαλάφος Ι. Η., Τούτουζας Π. Κ.

Μελέτη του Αυτονόμου Νευρικού Συστήματος Κατά την Πρώιμη Μετεμφραγματική Περίοδο

18ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 23-25 Οκτωβρίου 1997

 

7.      Δούλαλας Α., Τσολάκης N., Τσελεγκαρίδης Θ.

Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά και Αιμοστατικοί Παράγοντες σε Πληθυσμό Νεαρών Ενηλίκων

17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσ/νίκη, 11-14 Νοεμβρίου 1998

 

8.      Τσελεγκαρίδης Θ., Δούλαλας Α., Κουγιούλης Μ.

Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας και Λιπίδια σε ΥποψήφιουςΣτρατιωτικών Σχολών

17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 11-14 Νοεμβρίου 1998.

 

9.      Δούλαλας Α., Tσαμόπουλος Ι.,  Κουγιούλης Μ., Τσολάκης Ν., Τσελεγκαρίδης Θ.

Η Επίδραση του Φύλου στους Προδιαθεσικούς Παράγοντες Στεφανιαίας Νόσου Κατά την Αρχή της Μετεφηβικής Ηλικίας

17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 11-14 Νοεμβρίου 1998

 

10.    Δούλαλας Α., Βασιλόπουλος Α. Δ., Κυριακίδης Π., Νατσιόπουλος Κ.,  Τσελεγκαρίδης Θ.

Κάπνισμα και Προδιαθεσικοί Παράγοντες Στεφανιαίας Νόσου Κατά την Πρώιμη Μετεφηβική Ηλικία

17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 11-14 Νοεμβρίου 1998

 

11.    Τσελεγκαρίδης Θ., Δούλαλας Α., Κουγιούλης Μ., Τσολάκης Ν.

Η Λιποπρωτεϊνη Α σε Πληθυσμό Νεαρών Ενηλίκων: Συσχετίσεις με άλλους Προδιαθεσικούς Παράγοντες Στεφανιαίας Νόσου

17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 11-14 Νοεμβρίου 1998

 

12.    Τσελεγκαρίδης Θ., Δούλαλας Α., ΚαÀππης Δ., ´Oσσας Δ.

Ατομικό και Οικογενειακό Ιστορικό Προδιαθεσικών Παραγόντων Στεφανιαίας Νόσου σε Υγιή Πληθυσμό 1582 Νεαρών Ενηλίκων.

17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 11-14 Νοεμβρίου 1998

 

13.    Δούλαλας Α., Κουγιούλης Μ., Τσολάκης Ν., Τσελεγκαρίδης Θ.

Συσχέτιση Ινωδογόνου Πλάσματος με Λιπίδια και Λοιπούς Αιμοστατικού Παράγοντες: Μελέτη σε 962 Νεαρούς Ενήλικες.

17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 11-14 Νοεμβρίου 1998

 

14     .Δούλαλας Α., Πιπιλής Α., Ρίζος Ι., Γιαλάφος Ι., Τούτουζας Π.

Η Μεταβλητότητα της Καρδιακής Συχνότητας Κατά την Πρώιμη Μετεμφραγματική Περίοδο: Συσχέτιση με Κλινικές και Εργαστηριακές Παραμέτρους

17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 11-14 Νοεμβρίου 1998

 

15.    Δούλαλας Α., Πιπιλής Α., Ρίζος Ι., Γιαλάφος Ι., Τούτουζας Π.

Η Επίδραση της ´Eγκαιρης Θρομβολυτικής Αγωγής στη Μεταβλητότητα της Καρδιακής Συχνότητας Κατά το Οξύ ´Eμφραγμα του Μυοκαρδίου

17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσ/νίκη, 11-14 Νοεμβρίου 1998

 

16.    Χανιωτάκης Ε., Φόρτης Α., Καμπόσος Π., Δούλαλας Α., Μπουντούρης Θ.

Οι ακτινογραφίες κρανίου στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αναγκαιότητα ή επιβάρυνση;

Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Κέρκυρα  15-19 Απριλίου 1999

 

17.    Καλούδης Π., Δούλαλας Α., Βλέτση Ε., Τσικούρης Γ., Δανιηλίδης Λ.

H Φυσική ´Aσκηση στους Μεσήλικες

7ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας, Κεφαλονιά, 2-5 Σεπτεμβρίου 1999

 

18.    Καλούδης Π., Τρομπούκης Κ., Γέρμαν Β., Δούλαλας Α., Δανιηλίδης Λ.

Ανάλυση των Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος του Μονίμου Προσωπικού του Στρατού Ξηράς

7ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας, Κεφαλονιά, 2-5 Σεπτεμβρίου 1999

 

19.    Δούλαλας Α., Κουκλάκης Γ., Καίππης Δ., Ευθυμίου Α., Τσελεγκαρίδης Θ.

Διακύμανση του Παρασυμπαθητικού Τόνου Κατά την Ενδοσκόπηση του Ανώτερου Πεπτικού

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 1999

 

20.    Δούλαλας Α., Κουκλάκης Γ., Καίππης Δ., Ευθυμίου Α., Τσελεγκαρίδης Θ.

Ανισορροπία του Αυτονόμου Νευρικού Συστήματος Κατά την Ενδοσκόπηση του Ανώτερου Πεπτικού

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 1999

 

21.    Δούλαλας Α., Κουκλάκης Γ., Καίππης Δ., Ευθυμίου Α., Τσελεγκαρίδης Θ.

Ανεξερεύνητες Αντανακλαστικές Επιδράσεις της Ενδοσκόπησης του Ανώτερου Πεπτικού Επί της Λειτουργίας του Αυτονόμου Νευρικού Συστήματος

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 1999

 

22.    Δούλαλας Α., Κουρούδη Μ., ´Oσσας Δ., Αμοιρίδης Ι., Τσελεγκαρίδης Θ.

Συσχέτιση Καπνίσματος και Λοιπών Προδιαθεσικών Παραγόντων Στεφανιαίας Νόσου σε Πληθυσμό 2131 Νεαρών Ενηλίκων

2o Συνέδριο Καρδιολογίας Βορείου Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαΐου 2000

 

23.    Δούλαλας Α., Αμοιρίδης Ι., Κορούδη Μ., Τσελεγκαρίδης Θ.

Συσχέτιση Ινωδογόνου με Λιπίδια και Αιμοστατικούς Παράγοντες σε Πληθυσμό 1624 Νεαρών Ενηλίκων

2o Συνέδριο Καρδιολογίας Βορείου Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαΐου 2000

 

24.    Δούλαλας Α., Κουκλάκης Γ., Ευθυμίου Α., Τσελεγκαρίδης Θ.

Μπορεί η Προπρανολόλη να Προστατεύσει απο την Ανισορροπία του Αυτόνομου Κατά τη Διάρκεια της Ενδοσκόπησης του Ανώτερου Πεπτικού;

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 2-5 Nοεμβρίου 2000

 

25.    Δούλαλας Α., Γ. Κουκλάκης, Δ. Καίππης, Α. Ευθυμίου, Θ. Τσελεγκαρίδης

Η Επίδραση της Προπρανολόλης σε Συνιστώσες του Καρδιακού Ρυθμού Κατά την Ενδοσκόπηση του Ανώτερου Πεπτικού

20ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 2-5 Nοεμβρίου 2000

 

26.    Τσελεγκαρίδης Θ., Δούλαλας Α., Κορούδη Μ., Αμοιρίδης Ι.

Διαφορές των Δύο Φύλων στους Προδιαθεσικούς| Παράγοντες Στεφανιαίας Νόσου Κατά την Αρχή της Μετεφηβικής Ηλικίας: Μελέτη 2131 Ατόμων

21ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2000

 

27.    Δούλαλας Α., Ρίζος Ι., Γιαλάφος Ι., Τούτουζας Π.

Εξασθένηση της Επικράτησης του Παρασυμπαθητικού τη Νύκτα Κατά την Πρώιμη Μετεμφραγματική Περίοδο

21ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2000

 

28.    Δούλαλας Α., Ι. Ρίζος, I. Γιαλάφος, Π. Τούτουζας

Η Επίδραση της Καρδιακής Ανεπάρκειας στην Ανισορροπία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος Κατά την Πρώιμη Μετεμφραγματική Περίοδο

21ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Αθήνα, 2-4 Νοεμβρίου 2000

 

29.    Δούλαλας Α., Κορούδη Μ., Αμοιρίδης Ι., Τσελεγκαρίδης Θ.

Αλκοόλ και Προδιαθεσικοί Παράγοντες Στεφανιαίας Νόσου σε Πληθυσμό 1271 Νεαρών Αρρένων

18ο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 8-11 Νοεμβρίου 2000

 

30.    Δούλαλας Α., Ρίζος Ι., Γιαλάφος Ι., Τούτουζας Π.

Η Μεταβλητότητα της Καρδιακής Συχνότητας ως Προγνωστικός Δείκτης Κατά το Πρώτο 24ωρο του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου

18ο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 8-11 Νοεμβρίου 2000

 

31.    Δούλαλας Α., Κορούδη Μ., Αμοιρίδης Ι., Τσελεγκαρίδης Θ.

Η Επίδραση της  ´Aσκησης σε Προδιαθεσικούς Παράγοντες Στεφανιαίας Νόσου σε Πληθυσμό Νεαρών Ενηλίκων Θηλέων

18ο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 8-11 Νοεμβρίου 2000

 

32.    Δούλαλας Α., Ρίζος Ι., Γιαλάφος Ι., Τούτουζας Π.

Συσχέτιση Μεταβλητότητας της Καρδιακής Συχνότητας με Κοιλιακές Αρρυθμίες Κατά τα Πρώτα 24ωρα του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου

18ο Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 8-11 Νοεμβρίου 2000

 

33.    Α. Δούλαλας, Γ. Κουκλάκης, Α. Ευθυμίου, Θ. Τσελεγκαρίδης, Ι. Ρίζος, Χ. Στεφανάδης

Διατάραξη ισορροπίας συμπαθητικού – παρασυμπαθητικού ελέγχου της καρδιάς κατά την ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας, Αθήνα, 19-21 Νοεμβρίου 2004

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

1.      Pitsavos C., Skoumas I., Kouloulias B., Toutouza M., Doulalas Α., Paximadas S., Giotsas N., Vaina S., Lambrou S., Stefanadis C., Toutouzas P.

Smoking and HDL-Cholesterol in a population of Young Male Adults; Study of 1954 Greek Army Recruits

11th International Symposium on Atherosclerosis, Paris, 5-9 October 1997

 

2.      Skoumas I., Pitsavos C., Doulalas A., Kouloulias B., Toutouza M., Giotsas N.,  Pagoni S., Vaina S., Lambrou S.,  Stefanadis C., Toutouzas P.

Diffferentiation of Plasma Lipoprotein (A) in a Population of 1989 Greek Army Recruits

11th International Symposium on Atherosclerosis, Paris, 5-9 October 1997,

Atherosclerosis 1997: 134:1-420

 

3.      Skoumas J., Pitsavos C., Doulalas A., Kouloulias B., Toutouza M., Giotsas N., Vaina S., Lambrou S., Dernellis J., Stefanadis C.,  Toutouzas P.

Fibrinogen Levels and their Correlation with Established Risk Factors in Young Men. An Epidemiological Study in 1682 Recruits

XIX Congres of European Society of Cardiology, Stocholm, Sweden, 24-28 August, 1997

 

4.      Doulalas A., Koutsopetras P., Pitsavos C., Skoumas J., Kouloulias B., Toutouza M., Giotsas N., Toutouzas P.

Differrentiation of Plasma Lipoprotein (A) in a Population  of 1989 Greek Army Recruits

Second Congress of the Balkan Military Medical Committee, Bulgaria, Sophia, 6-9 October, 1997

 

5.      Doulalas A., Flather M., Koutoulakis E., Lazaridis P., Rizos I., Gialafos I., Toutouzas P.

Prognostic Value of Heart Rate Variability During Acute Phase of Myocardial Infarction

Second Congress of the Balkan Military Medical Committee,  Bulgaria, Sophia, 6-9 October, 1997

 

6.      Skoumas J., Pitsavos C., Doulalas A., Kouloulias B., Toutouza M., Giotsas N., Vaina S., Lambrou S., Dernellis J., Stefanadis C., Toutouzas P.

Fibrinogen Levels and their Correlation with Established Rik Factors in Young Men: An Epidemiologic  Study in 1682 Recruits

American College of Cardiology, 47 Annual Scientific Session, Atlanta, Georgia, 29 March-1 April, 1998

 

7.      Pitsavos C., Skoumas J., Kouloulias V., Toutouza M., Doulalas A., Paximadas S., Giotsas N., Vaina S., Lambrou S., Stefanadis C., Toutouzas P.

Smoking and HDL-Cholesterol in a Population of Young Male Adults; Study of 1954 Greek Army Recruits

American College of Cardiology, 47 Annual Scientific Session, Atlanta, Georgia, 29  March-1 April, 1998

 

8.      Doulalas A., Flather M., Pipilis A., Studart F., Gialafos I., Rizos I., Toutouzas P.

Effect of Location of Acute Myocardial Infarction on Autonomic Cardiovascular Control

XXXIInd International Congress on Military Medicine, Vienna, 19-24 April 1998

 

9.      Doulalas A., Kouloulias B., Koutsopetras P., Pitsavos C., Skoumas J., Toutouza M., Giotsas N., Toutouzas P.

Fibrinogen Levels and Established Risk Factors for Coronary Artery Disease; Study of 1682 Greek Army Recruits

XXXIInd International Congress on Military Medicine, Vienna, 19-24 April 1998

 

10.    Doulalas A., Flather M., Pipilis A., Studart F., Gialafos I., Rizos I., Toutouzas P.

Progmostic Value of Heart Rate Variabiltiy Early After Acute Myocardial Infarction

XVI World Congress of the International Society for Heart Research, Rhodos, Greece, 27-31 May 1998

 

11.    Doulalas A., Flather M., Pipilis A., Studart F., Gialafos I., Rizos I., Toutouzas P.

Evolution of Heart Rate Variability Early After Acute Myocardial Infarction

XVI World Congress of the International Society for Heart Research, Rhodos, Greece, 27-31 May 1998

 

12.    Doulalas A., Flather M., Pipilis A., Studart F., Gialafos I., Rizos I., Toutouzas P.

Influence of Site of Acute Myocardial Infarction on Autonomic Imbalance

XVI World Congress of the International Society for Heart Research, Rhodos, Greece, 27-31 May 1998

 

13.    Doulalas A., Flather M, Pipilis A., Studart F., Gialafos I., Rizos I., Toutouzas P.

Evolutionary Pattern of Heart Rate Variability Early After Acute Myocardial Infarction

48th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology, 7-10 March 1999, N. Orleans, USA

 

14.    Doulalas A., Kougioulis M., Kaipis D., Tsolakis N., Tselegaridis T.

The Effect of Smoking on Lipids and Haemostatic Factors in a Population of 1451 Young Adults

4th Congress of the Balkan Military Medical Commitee (BMMC), Bucuresti, Romania, 6-9 May, 1999

 

15.    Doulalas A., Kougioulis M., Kaipis D., Tsolakis N., Tselegaridis T.

Evidence of Link Between  Fibrinogen and Lipid and Haemostatic Variables in 962 Young Adults

4th Congress of the Balkan Military Medical Commitee (BMMC), Bucuresti, Romania, 6-9 May 1999

 

16.    Doulalas A., Kougioulis M., Vasilopoulos A. D., Kaipis D., Tsolakis N., Tselegaridis T.

Association of Fibrinogen Plasma Levels with Lipid Profile and Haemostatic Variables in 962 Young Adults

XXI Congress of the European Society of Cardiology, Barcelona, Spain 28 August-2 September 1999

 

17.    Doulalas A., Flather M., Pipilis A., Rizos I., Gialafos I., Toutouzas P.

Prognostic Value of Heart Rate Variability and its Evolutionary Pattern Very Early After Acute Myocardial Infarction

XXI Congress of the European Society of Cardiology, Barcelona, Spain 28 August-2 September 1999

 

18.    Doulalas Α., Flather Μ., Rizos Ι., Gialafos Ι., Toutouzas P.

Effect of Heart Failure on the Sympathovagal Imbalance Early After Acute Myocardial Infarction

XXII Congress of the European Society of Cardiology, Amsterdam, The Netherlands 27-30 August 2000

 

19.    Autonomic Imbalance During the Acute Phase of Myocardial Infarction and Incidence of Heart Failure in the Long Term

Α. Doulalas, P. Kotileas, N. Christodoulou, K. Lazaridis, A. Haralampakis

Seventh Congress of the Balkan Military Medical Committee, Greece, Athens, 5-9 October, 2002

 

20.    Attenuation of Vagal Nocturnal Predominance Early After Acute Myocardial Infarction

A. Doulalas, P. Kotileas , A. Gardikiotis, K. Lazaridis, A. Haralampakis, I. Rizos, P. Toutouzas

Seventh Congress of the Balkan Military Medical Committee, Greece, Athens, 5-9 October, 2002

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

1.      Διαιτητική – Φαρμακολογική – Χειρουργική – Επεμβατική  Θεραπεία Δυσλιπιδαιμίας. Μια Γρήγορη Ματιά στην Γενετική Θεραπεία.

6η Ημερίδα Καρδιολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 1998

 

2.      Η Καρδιολογική Εκτίμηση του Φαινομενικά Υγιούς

Μετεκπαιδευτικές Συγκεντρώσεις 424 ΓΣΝΕ, 5 Μαρτίου 1998, Θεσσαλονίκη

 

3.      Επιδημιολογική Μελέτη 424 ΓΣΝΕ

7η Ημερίδα Καρδιολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 1999

 

4.       Στηθάγχη- Ασταθής Στηθάγχη- Οξύ Εμφραγμα Mυοκαρδίου. Εκπαιδευτικές Συγκεντρώσεις Ιατρών ΣΕΥ,  401 ΓΣΝΑ, Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2003

 

5.      Αρτηριακή Υπέρταση. Εκπαιδευτικές Συγκεντρώσεις Ιατρών ΣΕΥ,  401 ΓΣΝΑ, Αθήνα 27 Φεβρουαρίου 2003