Υπηρεσίες

alternative-med-symbol

Η ομοιοπαθητική αποτελεί θεραπευτικό σύστημα τη βασική αρχή του οποίου «…δια τα όμοια νούσος γίνεται, και διά τα όμοια προσφερόμενα εκ νοσεύντων υγιαίνονται…» κατέγραψε, διατύπωσε και εφάρμοσε ικανοποιητικά πρώτη φορά ο Ιπποκράτης (Περί Τύπων των κατ’ άνθρωπον, κεφ.42).  Συστηματοποιήθηκε όμως σε σχεδόν πλήρη μορφή για πρώτη φορά από το 1796 από το γερμανό ιατρό Σαμουήλ Χάνεμαν. Η πρακτική της ομοιοπαθητικής στηρίζεται σε αυστηρά καθορισμένες αρχές η αποτελεσματικότητα των οποίων αποδείχθηκε έκτοτε σε εκατομμύρια περιπτώσεων θεραπειών σε οξείες και χρόνιες παθήσεις.

Η ομοιοπαθητική δεν ενδιαφέρεται για την προσωρινή ανακούφιση των συμπτωμάτων με χημικά φάρμακα την οποία θεωρεί καταπίεση (όρος που πλέον χρησιμοποιείται και από τη συμβατική ιατρική: “suppression of symptoms”) αλλά στοχεύει στην προοδευτική διέγερση και ενίσχυση της φυσικής άμυνας του οργανισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με την απόλυτη εξατομίκευση στην επιλογή του ομοιοπαθητικού φαρμάκου το οποίο με ειδική διαδικασία παρασκευής καθίσταται ατοξικό διατηρώντας παράλληλα την επιθυμητή βιολογική δράση. Η βιολογική δράση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων έχει αποδειχθεί σε πολλαπλές ανεξάρτητες μελέτες τόσο σε εργαστηριακό όσο και σε κλινικό επίπεδο.
Η ομοιοπαθητική ανήκει στις τέσσερις πιο διαδομένες θεραπευτικές πρακτικές στον κόσμο. Το 30% των Ευρωπαίων πολιτών την προτιμούν έχοντας πλήρη κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα επιλογής ομοιοπαθητικής θεραπείας από εξειδικευμένους ιατρούς σε εξωτερικά ιατρεία δημόσιων νοσοκομείων στην Αυστρία, Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία, Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία.
Στην Ελλάδα η διάδοσή της ξεκίνησε ουσιαστικά το 1971 με την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα χαρακτηρίζονται από το 1988 από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων γαληνικά σκευάσματα τα οποία μπορούν να συνταγογραφούν οι ομοιοπαθητικοί ιατροί μέλη των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας και να εκτελούν οι φαρμακοποιοί. Επιπλέον σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης η ομοιοπαθητική θεωρείται ιατρική πράξη.
Περισσότερες πληροφορίες για την Ομοιοπαθητική στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.homeopathy.gr


Η εκπαίδευση του ιατρού Αθανασίου Δούλαλα στην oμοιοπαθητική ξεκίνησε το 1983 ενώ ακόμη ήταν τριτοετής φοιτητής της Ιατρικής. Το 1988 μετά από εξετάσεις του απονεμήθηκε ο τίτλος του Τακτικού Μέλους της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Έκτοτε και για περισσότερο από 25 έτη την ασκεί αδιάλειπτα ιδιωτικά έχοντας μεγάλη εμπειρία στην ομοιοπαθητική συνταγογράφηση σε σοβαρές παθολογικές καταστάσεις. Διαθέτει εκτεταμένη δεκαετή εμπειρία στην χρήση των ομοιοπαθητικών LM δυναμοποιήσεων.
Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, διετέλεσε πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής και κύριος ομιλητής στο πολύ σημαντικό για την ιστορία της oμοιοπαθητικής στην Ελλάδα 1ο Συνέδριο Επιστημών Υγείας (Καβάλα- Θάσος 1999) όπου για πρώτη φορά υπογράφηκε κείμενο – «πλαίσιο συμφωνίας» (consensus) για την oμοιοπαθητική από εκπροσώπους της συμβατικής ιατρικής.